Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal van Kindcentrum de Waterlelie is voor peuters tussen 2 en 4 jaar oud. Met een voorschoolsprogramma (VE) bereiden wij de kinderen spelenderwijs voor op de basisschool. Bij dit programma werken wij met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de opgroeiende peuter, bijvoorbeeld Mensen, Verkeer, of Ziek en Gezond. Het programma stimuleert alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen met de nadruk op de taalontwikkeling. Kindcentrum de Waterlelie heeft vier peuterspeelzaalgroepen. Op iedere groep werken twee vaste pedagogisch medewerkers die speciaal zijn opgeleid voor het VE-programma Piramide. Daarnaast krijgen de groepen extra ondersteuning van een groepshulp.


Piramide is een methode die jonge kinderen op een speelse manier stimuleert in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgt uw kind in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide biedt uw kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. De methode is opgebouwd rondom projecten. Die gaan over aansprekende onderwerpen, zoals mensen, lente en verkeer. Elk jaar staan deze thema’s op het programma, steeds op een hoger niveau, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van jonge kinderen. Dit doen wij aan de hand van het aanbieden van activiteiten, toepassingen, ideeën, spelletjes en liedjes. Peuters mogen vanaf 2 jaar starten op een peutergroep, met het aanbieden van activiteiten vanuit Piramide starten we vanaf 2,5 jaar oud. Voor meer informatie, openingstijden, inspectierapporten en dergelijke, kunt u terecht op de webpagina van Vlietkinderen: Kindcentrum Leidschendam Prinsenhof | De Waterlelie (vlietkinderen.nl)