IKEC de Waterlelie ligt in het hart van het prachtige park van de wijk Prinsenhof te Leidschendam. Dit kindcentrum combineert peuteropvang (peuterspeelzaal), buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf met het onderwijs in één gebouw. Samen werken we aan doorlopende leer- en ontwikkellijnen voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

 

De kinderopvang in het IKEC wordt, net als het Spel- en opvoedpunt, uitgevoerd en gemanaged door de professionals van Vlietkinderen maatschappelijke kinderopvang.

 

Wat hebben wij u en uw kinderen te bieden?
Binnen het IKEC bieden we kinderdagopvang, peuteropvang in onze peuterspeelzaalgroepen en buitenschoolse opvang na schooltijd en in vakanties. Op de pagina’s 'buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal' kunt hier meer informatie over lezen.

 

Wij werken nauw samen met ouders/verzorgers en onze samenwerkingspartners om de kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. We delen kennis op het gebied van opvang, onderwijs, pedagogische- en didactische aanpak. Met elkaar geven wij vorm aan een doorgaande ontwikkel- leerlijn van baby naar peuter naar kleuter en verder.


De teams hebben gezamenlijk overleg, bijvoorbeeld over projecten en vieringen en er is een warme overdracht. De overdracht van de peuters naar de basisschool, maar ook van school naar de buitenschoolse opvang verloopt vloeiend. We lossen samen vraagstukken op.
De peuters vanaf 3 jaar kunnen samen met hun Pedagogisch medewerker al gaan kennismaken en wennen bij groep 1 van het basisonderwijs.


Wij luisteren graag naar u

Om goede kinderopvang te bieden op de Waterlelie is een goede communicatie met ouders/verzorgers essentieel. Persoonlijk contact, maar ook contact via ons Ouderportaal helpt ons om informatie uit te wisselen over zaken die belangrijk zijn voor u en voor uw kinderen. De ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen staan bij ons centraal.

Wist u dat er iedere donderdagochtend in schoolweken van 9:00 tot 12:00 uur een spreekuur is bij IKEC de Waterlelie. Tijdens dit spreekuur kunt u vragen stellen over de opvangmogelijkheden, de kosten van opvang, kinderopvangtoeslag en meer. 

Voor meer informatie, openingstijden, inspectierapporten en dergelijke, kunt u terecht op de locatiepagina op de website van Vlietkinderen Kindcentrum de Waterlelie.

 


Het verhaal van Vlietkinderen

Als maatschappelijke kinderopvangorganisatie zijn wij ervan overtuigd dat onze wereld een mooiere plek wordt wanneer iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen en wanneer we samen de uitdagingen van nu en de toekomst aanpakken. Ieder kind mag opgroeien tot avonturier, kunstenaar, uitvinder, sporter of wetenschapper, maar bovenal tot wereldburger. Daarom streven we ernaar, dat iedereen mee mag doen. Met avonturen om jezelf en de wereld te ontdekken en je zo te ontwikkelen. We bieden kinderen een warme, veilige omgeving, waarin ze zichzelf kunnen zijn. Met plezier, professionaliteit en vertrouwen, helpen we hen op weg. Uitdagingen vragen om lef en eigen keuzes maken, vallen is niet erg wij helpen we je om weer op te staan. Elke dag een stap vooruit. Elke dag een nieuw avontuur. De toekomst wacht!