IKEC de Waterlelie vormt het hart van het prachtige park in de wijk Prinsenhof te Leidschendam. Dit kindcentrum combineert peuteropvang (peuterspeelzaal), buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf samen met het onderwijs in één gebouw, samen werken we aan doorlopende ontwikkellijnen voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Verticale en horizontale groepen

Wist je al dat kinderen bij ons zowel op verticale als horizontale groepen geplaatst kunnen worden? We hebben in ons kinderdagverblijf een verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar, een peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar en een babygroep voor kinderen van 0 tot 2 jaar.

Een gezonde warme groentelunch!

Zeker het vermelden waard is, dat bij ons kinderdagverblijf de kinderen tussen de middag een gezonde (Bio) warme groentelunch eten. Smaakontwikkeling in combinatie met een dosis groentevitamientjes! Dit past goed bij de ontwikkeling van een gezonde leefstijl. De warme groente lunch zit net als alle (fles)voedings- en verzorgingsmiddelen gewoon in ons tarief, je betaalt dus niets extra's.

Wat hebben wij te bieden

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op alle mogelijke manieren kunnen ontwikkelen binnen ons kindcentrum. Daarbij dienen de uitgangspunten van ons pedagogisch beleid als rode draad.

Om goede kinderopvang te bieden op de Waterlelie is een goede communicatie met ouders/verzorgers essentieel. Persoonlijk contact, maar ook contact via ons Ouderportaal, helpt ons om informatie uit te wisselen over zaken die belangrijk zijn voor jou en voor jullie kinderen. De ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen staan bij ons centraal.

Wij werken nauw samen met ouders/verzorgers en samenwerkingspartners, om de kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. We delen kennis op het gebied van opvang, onderwijs, pedagogische- en didactische aanpak. Met elkaar geven wij vorm aan een doorgaande ontwikkel- leerlijn van jouw baby naar peuter naar kleuter en verder.

De overdracht van de peuters naar de basisschool, maar ook van school naar de buitenschoolse opvang verloopt vloeiend. Ook lossen we samen met jou vraagstukken op, als het gaat om de ondersteuningsbehoefte van je kind. De Waterlelie beschikt over een grote speelhal, waar we sport- en spelactiviteiten geven. We organiseren ook veel activiteiten voor de jongere kinderen, zoals peutergym, muzieklessen het berenbos en het mollenhol.