Basisonderwijs De Waterlelie

Een wereld van verschil

Onze onderwijsafdeling van het IKEC is verdeeld is acht groepen en daarbij twee instroomgroepen voor kinderen die het Nederlands nog niet beheersen.

Het leerlingaantal is flink groeiende. Het is daarom belangrijk uw kinderen tijdig, liefst zo vroeg mogelijk, aan te melden. Zo kunnen we een plaatsje voor uw kind reserveren.

Ons onderwijs is voortdurend in beweging en ontwikkelt nieuwe ideeën, die met de bestaande visie en werkwijze worden geïntegreerd om tot ´uitstekend onderwijs` te komen. Kenmerkend voor ons onderwijs is misschien toch wel de grote aandacht voor de speciale leerlingbegeleiding in allerlei vormen en in samenspraak met andere diensten.

Wij zijn een ‘Algemeen Toegankelijke Basisschool’, waarbij in beginsel voor ieder kind dat op IKEC wil komen of waarvan de ouders een plek zoeken, ruimte moet zijn om zich te ontwikkelen.

Ons onderwijs heeft twee instroomgroepen om onderwijs te kunnen geven aan nieuwkomers in Nederland en daarmee is al veel ervaring opgebouwd. In de instroomgroepen van maximaal 15 leerlingen plaatsen wij kinderen die nog geen Nederlands spreken en verstaan. Met intensieve lesmethoden leren wij deze kinderen in ca. één jaar Nederlands en kennis van onze cultuur, zodat zij daarna op onze (of desgewenst op een andere) basisschool in een reguliere groep kunnen worden geplaatst. Kleuters die het Nederlands niet beheersen, worden in een reguliere groep geplaatst en leren daar spelenderwijs de Nederlandse taal.