IKEC De Waterlelie

Een wereld van verschil

Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) De Waterlelie is er voor alle kinderen van 0 - 13 jaar. 
Door onze aanpak en toewijding, ervaring en expertise zorgen wij ervoor dat kinderen en ouders kunnen bloeien vanuit hun kracht. Ouders spelen een belangrijke rol en kunnen bij ons terecht voor advies, hulp of een verwijzing naar onze samenwerkingspartners. Wat ons bijzonder maakt is de rijkheid aan diverse culturen die wij mogen ontvangen. Zo divers als een vijver waar dieren en planten in balans samen leven, zo divers is onze doelgroep. 

Wij bouwen een band op met het kind en zijn omgeving, denken mee en ondersteunen waar dat nodig is. Zo groeien kinderen op tot de beste versie van zichzelf. 

Ons verhaal in beeld gebracht

Nieuws

We houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws op De Waterlelie.

<
>
Wij zijn er voor kinderen van 0 - 13 jaar, en hun ouders.

Passend onderwijs, liefdevolle opvang en waar nodig extra ondersteuning. 
  

0 - 2 jaar

Verticale en horizontale groepen

Wist je al dat kinderen bij ons zowel op verticale als horizontale groepen geplaatst kunnen worden? We hebben in ons kinderdagverblijf een verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar, een peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar en een babygroep voor kinderen van 0 tot 2 jaar.

3 - 5 jaar

Voor peuters tussen 2 en 4 jaar oud is er naast het Kinderdagverbijf ook de mogelijkheid om naar de Peuterspeelzaal (Peuteropvang) te gaan. 

Kindcentrum de Waterlelie heeft vier peuterspeelzaalgroepen. Op iedere groep werken twee vaste pedagogisch medewerkers die speciaal zijn opgeleid voor het VE-programma. Daarnaast krijgen de groepen twee maal per week extra ondersteuning van een groepshulp.

6 - 8 jaar

Met ingang van schooljaar 22-23 werken werken we met een groep 1 en een groep 2 en starten we in februari 2023 met een groep 0/ 1. De 0/1 groep is een aanvangsgroep waarin we kinderen die net 4 jaar geworden zijn plaatsen en peuters van 3 jaar regelmatig laten deelnemen. Zij ontvangen in een kleine groep de aandacht en het aanbod dat past bij de eerste fase op of richting de basisschool. 

 

9 - 11 jaar

De kinderen vanaf groep 3 (het oudere kind) zijn ingedeeld naar leeftijd. Waar nodig krijgen de kinderen extra hulp of uitdaging op allerlei vakkengebieden. Leerlingen die uit het buitenland komen en toe zijn aan lezen en schrijven of dit kan kunnen en 6 jaar of ouder zijn, worden in de instroomklas ‘nieuwkomers’ geplaatst, waarbij zij gedurende een periode (meestal 1 jaar) extra ondersteuning krijgen om zich het Nederlands in mondeling en schriftelijk taalgebruik eigen te maken. Kleuters (tot 6 jaar) uit het buitenland plaatsen wij in een groep 1 of groep 2. Daar krijgen de leerlingen extra NT2- begeleiding in de groep, gericht op het mondeling taalgebruik.

 

12 - 13 jaar

Als kinderen 12 of 13 jaar zijn, maken zij  vanuit groep 8 de overstap naar het Voortgezet Onderwijs. In groep 8 krijgen alle leerlingen daarvoor een definitief schooladvies. Groep 8 is het laatste jaar van de basisschool. De kinderen nemen afscheid van de school en van elkaar. Dit doen zij door op kamp te gaan en met elkaar een musical op te voeren voor de andere kinderen en voor hun ouders.