Medezeggenschapsraad


Jaarverslag 2021-2022

Elke school heeft een MR: een medezeggenschapsraad. Dit is de mogelijkheid voor ouders/ verzorgers en personeel om invloed te hebben op het beleid van de school. Deze inspraak is geregeld via de Wet op Medezeggenschap. Onderwerpen waarover wordt meegedacht zijn onder andere: de financiën, onderwijsthema’s, school-specifieke taken en het vaststellen van het schoolplan.

De MR vergadert 5 keer per jaar samen met de directie van de school. Daarnaast wordt er nog apart vergaderd door de MR-leden.

De MR van IKEC De Waterlelie (onderwijs) bestaat uit 6 leden:
Ouders:
Karin Kasius, voorzitter
Muriel de Vreede
Yvette Schild

Personeel:
Kimberly Westerdijk, kwaliteitscoördinator en leerkracht groep 7/8, secretaris
Fiona Ravenstein, leraarondersteuner
Kelly Westerdijk, leerkracht groep 3 

Daarnaast nemen wij als school ook deel aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Onderwerpen die belangrijk zijn voor meerdere scholen van onze stichting Panta Rhei worden behandeld in de GMR. In de GMR wordt IKEC De Waterlelie vertegenwoordigd door Maria Hundscheid. 

De GMR is opgesplitst in werkgroepen. Er zijn drie vaste onderwerpen en de overige onderwerpen van de werkgroepen worden aan het begin van het schooljaar bepaald. Heeft u vragen over de MR of GMR? Zou u misschien zelfs eens een vergadering willen bijwonen? Vraag dan naar meer informatie bij onze huidige MR leden of stuur een e-mail naar mr@ikecdewaterlelie.nl
Meer informatie kunt u vinden in de bijlage.

Folder Medezeggenschapsraad