Eén van de belangrijkste waarden binnen ons onderwijs is 'veilig en beschermd'. Ieder kind moet zich veilig voelen om zo tot leren te kunnen komen. Hieronder staan een aantal  maatregelen en aanpakken die wij hanteren om deze veiligheid ook te kunnen bieden
Anti-pestcoördinator, contactpersoon bij pesten en aandachtfunctionarissen

De anti-pestcoördinatoren zijn:
mevr. Sathiady (n.sathiady@ikecdewaterlelie.nl)
dhr. M. Sloof ( m.sloof@vlietkinderen.nl)
Zij zijn ook de contactpersonen bij pesten op onze school.

De aandachtfunctionarissen voor handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn:
mevr. Bergen (l.bergen@ikecdewaterlelie.nl)
mevr. Westerdijk (k.westerdijk@ikecdeweterlelie.nl)
mevr. Stevens (l.stevens@ikecdewaterlelie.nl).
Bij vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling, doorlopen we de stappen van de Meldcode. Hierbij gaan we altijd met ouders in gesprek. Onze ervaring is dat er vaak een hulpvraag van ouders op tafel komt en dat ouders vaak graag geholpen willen worden. 

Anti-pestprogramma: Orka, aan de slag met gedrag

Wij werken met Orka: de superheldenaanpak. Tijdens deze lessen worden de kinderen getraind in zes superhelden (keuzes): opkomen voor jezelf, negeren, de slimme plek, relaxed reageren, elkaar aanspreken en elkaar helpen. De lessen bestaan uit oefeningen waarin de kinderen feedback krijgen over de keuzes die gemaakt worden. Deze keuzes kunnen de kinderen toepassen in alle situaties. Als een keuze niet werkt, kan het kind het melden bij de leerkracht. De kinderen leren welke superheld je kunt inzetten. De ene keer kun je beter opkomen voor jezelf, en de andere keer kun je beter negeren. De leerkracht vraagt aan het kind: welke superheld heb je gebruikt? Heeft het gewerkt? Wat kun je nu doen? De leerkrachten en de trainer geven de Orka-lessen. De leerkrachten worden daardoor ook getraind om de werkwijze dagelijks voort te zetten. Hierbij de link naar de video met uitleg van de werkwijze Orka: https://youtu.be/aqHPYlMBL1Q

Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen jaarlijks de "Orkatraining". Dit is een training voor sociale vaardigheden en sociaal- emotionele ontwikkeling. Hiermee zetten we preventief in op een veilig en positief pedagogisch klimaat. Deze training wordt gegeven door een externe specialist.
 

Schoolafspraken

Voor alle kinderen is duidelijkheid belangrijk. Wat bij de ene medewerker geldt, geldt ook bij de andere. Daarom hebben wij schoolafspraken opgesteld waar we kinderen graag aan houden. 
Voor de jonge kinderen zijn deze afspraken in beeld omgezet: