Bij het kinderdagverblijf van Kindcentrum De Waterlelie hebben we een groep 0 tot 2 jarigen, een groep 0 tot 4 jarigen en een groep 2 tot 4 jarigen.

De groepen zijn op een dusdanige manier ingericht dat je kind op een veilige manier het speelgoed of spelmateriaal zelfstandig kan kiezen. Er zijn in de groepsruimten speciale hoekjes gecreëerd waar de kinderen in alle vrijheid kunnen spelen, ontdekken en zich zo ontwikkelen. We werken met thema’s uit Piramide, de methode die de ontwikkeling op alle terreinen stimuleert en bieden (spel)materiaal aan, dat aansluit op de belevingswereld van jouw kind.

Onze pedagogisch medewerkers nemen de tijd om het ritme van je kind aan te houden, een beetje zoals ze dat thuis gewend zijn. Door elke dag goed het welbevinden van het kind te blijven monitoren kunnen we gerichte activiteiten aanbieden. Door veel taal te gebruiken en alles te benoemen, maken baby’s al snel kennis met taal en dit helpt hen om zich veilig te voelen.

Communicatie tussen de ouders en pedagogisch medewerker is één van onze speerpunten. Wij vinden het erg belangrijk om dagelijks, bijvoorbeeld bij breng- en haalmomenten, persoonlijk contact met je te onderhouden. Ook gebruiken we een digitaal ouderportaal, waarmee wij je regelmatig op de hoogte houden van het welbevinden van je kind. Thema's, activiteiten, digitale schriftjes en leuke foto's van de dagelijkse activiteiten die er op het kinderdagverblijf gedaan worden, komen via dit platform snel naar je toe.


Een gezonde warme groentelunch!

Zeker het vermelden waard is, dat bij ons kinderdagverblijf de kinderen tussen de middag een gezonde (Bio) warme groentelunch eten. Smaakontwikkeling in combinatie met een dosis groentevitamientjes! Dit past goed bij de ontwikkeling van een gezonde leefstijl. De warme groente lunch zit net als alle (fles)voedings- en verzorgingsmiddelen gewoon in ons tarief, je betaalt dus niets extra's.