IKEC De Waterlelie verzorgt de buiten- en tussenschoolse opvang voor de kinderen van het onderwijs van het IKEC. Door de centrale ligging van onze locatie verzorgen wij ook de buitenschoolse voor basisschool de Vliethorst. Deze school bevindt zich op (korte) loopafstand, dus bus- of taxivervoer is niet nodig. De kinderen lopen of fietsen onder begeleiding van onze Pedagogisch medewerkers naar de buitenschoolse opvang. Vaak kennen wij de kinderen al vanaf hun tijd bij het kinderdagverblijf, of de peuterspeelzaalgroepen. De kinderen kunnen bij ons na schooltijd heerlijk buitenspelen in het park, op ons eigen speelplein en in de natuurtuin. In de vaste groepsruimten beschikken we natuurlijk over allerlei uitdagende en leerzame speelmaterialen. Ook maken we gebruik van de vele faciliteiten in het gebouw, zoals de grote gymzaal of het speellokaal. Onze goed opgeleide pedagogisch medewerkers bieden de kinderen alle begeleiding die zij nodig hebben.

BSO De Waterlelie is een kleine BSO die per dag 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar opvangt na schooltijd. De BSO is geopend van 15.00 tot 18.30 uur en op studiedagen van de scholen. In de schoolvakanties voegen wij samen met de BSO van het Spektakel.