Expertise en vakleerkrachten 

Binnen ons team hebben wij leerkrachten die expertise hebben op verschillende gebieden: 

Het jonge Kind
Wij hebben een brede kennis over de ontwikkelingsfase van kinderen van (0)/4 tot 7 jaar. Er wordt gekeken naar de kwaliteit in de groepen en of het aanbod aansluit bij de ontwikkelingsfase van het kind. Samen met de leerkrachten en pedagogisch medewerkers geven we door spelend te leren een passend aanbod in ons onderwijs.

Rekenen
Op het gebied van rekenen worden leerkrachten gecoacht in de groep en individuele leerlingen die moeite hebben met rekenen worden extra begeleid.


Taal
Taal is erg belangrijk in ons IKEC. Dit schooljaar vindt er teamscholing plaats op het gebied van taal zodat wij verder kunnen groeien naar een taalvriendelijke school.

Gedrag
Wij hebben expertise op het gebied van gedragshulpvragen. Indien nodig vinden er observaties plaats en worden er adviezen gegeven.
Er worden lessen rondom de Gouden Weken verzorgd en gewerkt met de Sociaal-emotionele methode Orka. Daarbij hanteren wij een time-out protocol.

 
Binnen ons IKEC hebben we verschillende vakleerkrachten:

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs:
Zowel de peuters van het Kinderdagverblijf als de Peuterspeelzaal als alle leerlingen van onze basisschool krijgen bewegingslessen. Hiermee creëren we een doorgaande leerlijn voor bewegingsonderwijs. Kinderen raken al jong vertrouwd met bewegen en kunnen hun motorische vaardigheden op een veilige wijze steeds verder uitbouwen. 

 

Vakleerkracht Handvaardigheid:
Centraal in deze lessen staat het stimuleren van ieders creativiteit, het gebruiken van je fantasie en je tegelijkertijd aan de opdracht houden. Soms werken leerlingen alleen aan een opdracht en een andere keer in groepjes. Aan het einde van de les bespreken we samen de opdrachten. Zo hebben we ook aandacht voor samenwerken en nadenken over je eigen werk en over dat van een ander. 
De leerlingen leren technieken die horen bij het werken met verschillende materialen. 
Plusklas Leerlingen die behoefte hebben aan uitdaging buiten het reguliere lesprogramma om, krijgen hiervoor aanbod in de Plusklas.

Vakleerkracht Drama
Tijdens de lessen drama leren de leerlingen, hun fantasie vergroten door middel van spel. Het ‘durven doen alsof’ staat in de lessen centraal.