Handvaardigheid, drama en de Plusklas 

Binnen ons team hebben wij een aantal specialisten en vakleerkrachten.
Zo is er een specialist Jonge kind, een Rekenspecialist, een Taalspecialist, een Gedragsspecialist. Daarnaast wij er vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs (gym), een vakleerkracht voor handvaardigheid, een vakleerkracht voor drama en een leerkracht die met de P
lusklas aan de slag gaat.

Specialist Jonge Kind
De Jonge Kind specialist, juf Liesbeth, is expert als het gaat om jonge kinderen. Zij weet alles over de ontwikkelingsfase van kinderen van (0)/4 tot 7 jaar. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit in de groepen en bekijkt of het aanbod aansluit bij de ontwikkelingsfase van het kind. Samen met de leerkrachten en pedagogisch medewerkers bekijkt zij hoe spelend leren een plek krijgt.

Rekenspecialist

De rekenspecialist, juf Corrie, coacht leerkrachten in de groep en begeleid individuele leerlingen die moeite hebben met rekenen. Zij is twee dagen in de week beschikbaar. 

Taalspecialist
De Taalspecialisten, meester Willem en juf Corrie, coachen leerkrachten in de groepen en signaleren verbeterpunten die schoolbreed moeten worden opgepakt. Afgelopen jaar is er teamscholing geweest om het taalbeleid te verbeteren. Taal is erg belangrijk in ons IKEC.

Gedragsspecialist
De Gedragsspecialist helpt leerkrachten om te gaan met kinderen met gedragshulpvragen. Daarnaast zorgt zij voor lessen rondom de Gouden Weken, observeert zij in de groepen, begeleid zij leerkrachten bij vragen rondom gedrag en is zij verantwoordelijk voor het Time-Out beleid. 

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs:

Meester Caglar geeft binnen ons hele Kindcentrum bewegingslessen. Zowel de peuters van het Kinderdagverblijf als de Peuterspeelzaal als alle leerlingen van ons onderwijs krijgen les van hem. Hiermee creëren we een doorgaande leerlijn voor bewegingsonderwijs. Kinderen raken al jong vertrouwd met bewegen en kunnen hun motorische vaardigheden op een veilige wijze steeds verder uitbouwen. 

Regels vóór, tijdens en ná de gymlessen 

 

  • Voor de veiligheid en de hygiëne dragen leerlingen tijdens de gymlessen gymschoenen, een T-shirt en sportbroek. De gymschoenen mogen alleen binnen gedragen worden. 
  • Het dragen van sieraden (kettingen, oorbellen, armbandjes, ringen, horloge, diadeem) is niet toegestaan tijdens de gymlessen vanwege de veiligheid. 
  • Graag de sieraden thuislaten, het is soms moeilijk om ze af te krijgen voor de les en de sieraden kunnen zoekraken. 
  • De hoofddoek mag niet om de nek geknoopt worden, een sporthoofddoek is aan te raden.
  • Lang haar moet bij elkaar gebonden zijn. 
  • Geen eten en drinken in de gymzaal. 
  • Als een leerling niet mee kan doen aan de gymles vanwege ziekte of blessure dient de leerling een door de ouders getekend briefje in te leveren bij de vakleerkracht gym. 
  • Als een leerling zijn/haar gymspullen vergeet, mag de leerling gymschoenen en gymkleding (schooltenue) voor die les van school lenen, zodat de leerling toch mee kan doen. Bij de 3e keer vergeten mag de leerling niet meedoen aan de gymles, maar maakt de leerling werk in zijn/haar klas tijdens die les. De vakleerkracht geeft aan de leerling een brief mee voor ouders. 
  • De vakleerkracht wast eind van de week de geleende tenues m.b.v. de wasmachine van de peuterspeelzaal. Als de indruk bestaat dat het niet meenemen van gymkleding een financieel knelpunt is dan voert de groepsleerkracht een gesprekje met de ouders. 


Vakleerkracht Handvaardigheid:

Juf Jacqueline zal alle groepen op donderdag en vrijdag handvaardigheid lesgeven. Dit schooljaar ben ik niet meer juf van één groep, maar ga ik alle leerlingen op donderdag en vrijdag lessen in handvaardigheid en tekenen geven. Bij de kleuters kom ik één keer per week in de groep en alle andere groepen komen in het nieuwe handvaardigheidslokaal bij mij hun les volgen. 

Centraal in deze lessen staat het stimuleren van ieders creativiteit, het gebruiken van je fantasie en je tegelijkertijd ook aan de opdracht houden. Soms werken leerlingen alleen aan een opdracht en een andere keer werken ze in groepjes. Aan het einde van de les bespreken we samen de opdrachten. Zo hebben we ook aandacht voor samenwerken en nadenken over je eigen werk en over dat van een ander. Dat doen we stapsgewijs, zodat we net als bij de drama lessen, werken aan een veilige omgeving, waarin iedereen zijn of haar fantasie durft te uiten en respect heeft voor zijn eigen werk en dat van een ander. 

De leerlingen gaan aan de slag met veel verschillende materialen zoals bijvoorbeeld klei, papier-maché, vouwen, potlood, houtskool, verf, oliepastel, textiel etc. Te veel om allemaal op te noemen. De leerlingen gaan natuurlijk technieken leren die horen bij het werken met deze materialen. Ook komen beeldaspecten zoals bijvoorbeeld vormen, kleur, licht en compositie aan de orde. Soms zullen we ons laten inspireren door het werk van beroemde kunstenaars. Daar vertel ik dan eerst wat over, we kijken er samen naar en dan volgt een bijpassende opdracht. Al deze opdrachten komen in de gangen bij de groepen te hangen van de leerlingen die het werk hebben gemaakt en mogen daarna mee naar huis. Houdt ook social schools in de gaten voor foto’s van onze werken! 

Creativiteit, plezier en nieuwe dingen ontdekken. Dat zijn voor mij persoonlijk hele belangrijke dingen, die ik in deze lessen aan de leerlingen hoop over te dragen."

Juf Jacqueline 

  

Plusklas

Annemieke Huitsing werkt op donderdag met de Plusklas. "Ik vind het belangrijk om leerlingen te kunnen helpen hun doelen te realiseren en hun talenten te ontdekken."  

Vakleerkracht Drama

Marleen Kerkvliet werkt bij ons als theaterdocent. Elke donderdagmorgen krijgen de leerlingen van de groepen 4 t/m 7 een les drama van haar.